Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Mất trí!


 

Mc 3, 20-21

     Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được.
     Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".


Tôi nghĩ: "Ừ nhỉ, "Trí" của Chúa Giêsu thiệt khó hiểu!"

*

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

Nước và ChumChúa Giê su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!". (Ga 2,7)

Tôi ngồi im ngẫm nghĩ, rồi bối rối tự hỏi: "Tôi phải đổ nước gì và vào chum nào?"

*

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017