Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Mất trí!


 

Mc 3, 20-21

     Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được.
     Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".


Tôi nghĩ: "Ừ nhỉ, "Trí" của Chúa Giêsu thiệt khó hiểu!"

*

0 nhận xét: